แคตตาล็อกออนไลน์

  • ออกแบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดมอเตอร์ ELECTRIC MOTOR...

    ออกแบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดมอเตอร์ ELECTRIC MOTOR FIRE PUMP การทำงานของระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ขึ้นอยู่กับความต้องการน้ำภายในเส้นท่อดับเพลิง วิศวกรผู้ออกแบบ จะเป็นผู้กำหนดระดับของความดันที่สถานะต่างๆ ในการเริ่มและหยุด การทำงานของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โดยปกติจะมีอยู่ 3 ระดับ ในกรณีเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้เครื่องกำลังแบบเครื่องยนต์ดีเซล และมี 4 ระดับในกรณีเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Motor Fire Pump Horizontal Split Case Pump Endsuction Centrifugal Pump Standard NFPA-20 or UL/FM Approved

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด