แคตตาล็อกออนไลน์

  • จำหน่ายอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

    จำหน่ายอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ FIRE ALARM SYSTEM จำหน่ายอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้ พร้อมออกแบบติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้กับทางสถานที่ของลูกค้า ระบบแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ (Fire Alarm System) เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ เพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควันเกิดขึ้น จะถูกตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) จะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ ด้วยอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง, แสง หรือทั้งเสียงและแสง (Alarm Bell, Horn, Speaker, Strobe) เพื่ออพยพคนออกจากสถานที่เกิดเหตุได้ทัน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินภายในอาคาร  

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด