แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง

    รับติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง  FIRE HOSE รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง  มาตราฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำ สายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose) อาคารที่ติดตั้งท่อยืนประเภทที่ 2 และ 3 จะต้องจัดให้มีสายฉีดดับเพลิงขนาด 25 มล. ยาว 30 เมตร  อุปกรณ์เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose reel or rack) ในการติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง ต้องจัดให้มีป้ายแสดงถึงการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ โดยแสดงเป็นรูปภาพและตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด