แคตตาล็อกออนไลน์

  • จำหน่ายเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซลล์ DIESEL ENGINE ...

    จำหน่ายเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซลล์ DIESEL ENGINE FIRE PUNP ติดตั้งและทดสอบโดยมาตรฐาน NFPA ติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA ขายและทดสอบปั๊มดับเพลิงมาตรฐาน NFPA Fire Pump System เป็นระบบที่มีความจำเป็นต่อสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภัย อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงงาน อาคารสูง ชุมชน หน่วยงานราชการ เป็นระบบปั๊มน้ำดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป้นระบบขนาดเล็ก และระบบขนาดใหญ่ มีการควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล Diesel engine fire pump Vertical Turbine Fire Pump Capacity: 500 up to 3000 us.gpm Standard NFPA-20 or UL/FM Approved

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด