แคตตาล็อกออนไลน์

  • จำหน่ายตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

    จำหน่ายตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP CONTROLLER บริษัทจำหน่ายพร้อมติดตั้งตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยจะรักษาความดันภายในท่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจะตั้งระดับความดันที่สวิทช์ความดัน (Pressure Switch) ใน 3 ระดับอาทิเช่น ระดับความดันที่ 1 (100 Psi.) จะทำให้ Jockey Pump ทำงาน ระดับความดันที่ 2 (120 Psi.) จะทำให้ Jockey Pump หยุดทำงาน (ในระดับความดันในท่อปกติ) ระดับความดันที่ 3 (80 Psi.) จะทำให้ Fire Pump ทำงาน ในภาวะปกติถ้าความดันของน้ำภายในท่อลดลงต่ำกว่าที่ตั้งเอาไว้ที่สวิทช์ความดันระดับที่ 1 เช่น ระบบท่อที่มีการรั่วซึมเล็กน้อยจะทำให้เครื่องสูบน้ำ Jockey Pump ทำงานจนกระทั่งภายในท่อมีความดันตามที่กำหนด (ระดับความดันที่ 2) จึงจะหยุดทำงาน

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด