แคตตาล็อกออนไลน์

รับติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง

หมวดหมู่สินค้า :  ติดตั้งระบบดับเพลิง
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง 

FIRE HOSE

รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง  มาตราฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

  • สายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์
  • สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose) อาคารที่ติดตั้งท่อยืนประเภทที่ 2 และ 3 จะต้องจัดให้มีสายฉีดดับเพลิงขนาด 25 มล. ยาว 30 เมตร 
  • อุปกรณ์เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose reel or rack)

ในการติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง ต้องจัดให้มีป้ายแสดงถึงการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ โดยแสดงเป็นรูปภาพและตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

สินค้าแนะนำ